|| พิษณุโลก || เคยผ่านมา..แต่ครั้งนี้จะไม่ยอมให้ผ่านไป :)) 
[JAPAN]โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านเล็กๆกับความสวยงามอันยิ่งใหญ่