"วังเวียง" แบบเอียงขึ้นไปบนฟ้า : )
[1 Trip 3 Islands ] "เกาะนางยวน-เกาะสมุย - เกาะเต่า" ทะเลอ่าวไทย ไม่ไปไม่ได้แล้ว !