[สมุทรปราการ] 1 วัน เบาๆ ที่ 'บางกะเจ้า' : )
"วังเวียง" แบบเอียงขึ้นไปบนฟ้า : )