อยากให้เวลาเดินช้าๆ ที่ 'THE DEWA' เกาะช้าง :)
[SAMED ISLAND] เที่ยว"เสม็ด" ไม่เสร็จ แต่มันส์มาก !!